Sinds 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (ook wel de AVG) gehandhaafd. Aangezien de AVG zich focust op data en persoonsgegevens raakt deze uiteraard ook het Mijn DATA-collectief. Daarom hebben wij onze diensten aangepast zodat deze AVG-proof zijn. Zo hebben we ook onze portal “Mijn DATA-collectief” aangepast. Hierdoor voldoet onze database aan de AVG regelgeving en bieden wij u handige middelen om zelf ook hieraan te voldoen.

Daarnaast willen wij u via deze pagina informeren over hoe DATA-collectief uw recht op inzage, rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens in onze database mogelijk maakt. 

Rechten van de betrokkenen

  • Recht op inzage.
  • Recht op verwijdering / vergetelheid.
  • Recht op rectificatie / aanvulling.
  • Recht op overdraagbaarheid (kunnen verkrijgen van zijn data) (‘dataportabiliteit’).
  • Recht van bezwaar tegen verwerking.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming (‘profiling’)/ recht op een menselijke blik bij besluiten.

Hierdoor kunnen uw klanten naar u toe komen met bijvoorbeeld de vraag om rectificatie van de gegevens die u van deze persoon heeft. Doordat u het Mijn DATA-collectief gebruikt voor uw marketing zult u deze gegevens dus in onze database moeten aanpassen. In de aanstaande nieuwe versie van onze portal (Het mijn DATA-collectief) regelen wij voor u dat u die rechten tegemoet kan komen.

Dit doen wij onder anderen door een aantal nieuwe functies toe te voegen aan het Mijn DATA-collectief:

Uw gegevens inzien?

Er bestaat een kans dat u in onze database staat.

Wilt u inzien welke gegevens bij ons bekend zijn?

Maak dan een gratis account aan op onze portal Mijn DATA-collectief. U kunt zichzelf dan opzoeken. U kunt ons natuurlijk ook een mail sturen om uw gegevens op te vragen. Dit kan naar avg@datacollectief.nl.

Wilt u vergeten worden?

Ook dit kan. U kunt dit doorgeven via de mail: avg@datacollectief.nl. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren.

In het kader van de AVG heeft DATA-collectief een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact met hem opnemen via de mail: fg@datacollectief.nl

Recht op inzage:

Wanneer iemand zijn recht op inzage toepast dan bent u verplicht aan te tonen welke contactgegevens u van deze persoon heeft. Om dit te vergemakkelijken zullen wij een knop toevoegen waarmee u de persoonsgegevens per contactpersoon kunt downloaden in PDF formaat. Hierdoor kunt u het gemakkelijk toezenden. Deze knop kunt u vinden wanneer u naar de contactpersonen tab gaat van een bij u in het bezit zijnd bedrijf.

Recht op vergetelheid:

Wij zullen een nieuw icoontje toevoegen onder de contactpersonen: Een slotje. Met dit slot zorgt u ervoor dat deze persoon vergeten wordt in uw eigen Mijn DATA-collectief database. De gegevens verdwijnen en de data is niet meer te exporteren.

Recht op rectificatie:

Deze functie is al beschikbaar in het Mijn DATA-collectief. Onderaan het contactpersonen tabje kunt u wijzigingen doorgeven.

Transport persoonsgegevens beter beveiligd

Daarnaast zullen wij het transport van persoonsgegevens beter beveiligen. Hiervoor zal een omgeving worden ingericht waar u bestanden kunt uploaden en downloaden. Op deze manier kunt u ons op een veilige manier uw eigen database overhandigen voor een verrijking, of kunnen wij u een doelgroep toesturen.

DATA-collectief

De meest actuele bedrijvendatabase van Nederland