Heeft u als ondernemer te kampen met onbetaalde facturen?

Uit onderzoek van Open Companies is gebleken dat zo’n 86% van de kleine ondernemers regelmatig niet of te laat wordt uitbetaald. Ondernemers lopen zo een hele hoop geld mis.

Wanneer een factuur niet betaald wordt, kunt u er voor kiezen deze zelf te innen. Uit de praktijk blijkt echter dat veel ondernemers een incassobureau of gerechtsdeurwaarder  in de arm nemen.

Voordat u overgaat tot het inschakelen van een incassobureau, kunt u beter eerst zelf proberen uw factuur betaald te krijgen. Nog beter is het, als u van te voren acties onderneemt om dit soort problemen te voorkomen.

Tip 1: Check uw klanten vooraf!

Weet u wel met wie u zaken doet? Is uw nieuwe klant tekenbevoegd? Is het bedrijf kredietwaardig? Controleer dit in Mijn DATA-collectief voordat u zaken doet met een nieuwe klant.

Tip 2: Maak afspraken vooraf

Staat er in uw offerte, opdracht- of orderbevestiging een betalingstermijn? Heeft u deze betalingstermijn van te voren afgesproken? Benoem ook in de offerte de consequenties van te laat betalen. Denk aan bijvoorbeeld vertragingsrente doorberekenen.

Tip 3: Leg afspraken vast

Leg alle afspraken schriftelijk vast en vraag de klant in een schriftelijk antwoord (zoals e-mail) akkoord te geven. Mondelinge afspraken kunt u later namelijk moeilijk bewijzen.

Tip 4: Factuur niet betaald? Stuur meteen een herinnering en bel de klant op

Is de betalingstermijn verstreken? Bel de klant meteen op en herinner uw klant vriendelijk aan de niet-betaalde factuur. Blijft de betaling toch nog uit? Stuur dan een aanmaning waarin u een uiterste betaaldatum aangeeft. Om smoezen te voorkomen als ‘ik heb de factuur en aanmaning niet ontvangen’,  kunt u een aanmaning het beste aangetekend (met ontvangstbevestiging) versturen.

Tip 5: Maak gebruik van andere middelen

  • Recht van reclame: deze wettelijke bepaling zorgt ervoor dat u de geleverde goederen kunt terugvorderen als de betaling uitblijft.
  • Eigendomsvoorbehoud: een gebruikelijk beding in uw algemene voorwaarden die ervoor zorgt dat u de eigenaar blijft van geleverde goederen totdat de klant uw factuur betaalt.  

Is uw factuur nog steeds niet betaald?

Kiezen:  incassobureau of gerechtsdeurwaarder?

Veel ondernemers kennen het verschil niet tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Daarom leggen wij het u even uit!

Incassobureau

Volgens het juridisch woordenboek is een incassobureau ‘een onderneming die zich namens haar cliënten (schuldeisers) bezighoudt met de inning van hun opeisbare vorderingen bij schuldenaren.’ De meeste incassobureaus werken op basis van ‘no cure, no pay’. Bij deze tactiek heeft de opdrachtgever geen kosten, tenzij er voldoende verhaalmogelijkheden zijn. Een incassobureau mag alleen middels het minnelijke traject (brieven, aanmaningen en eventueel telefoontjes) een vordering verhalen.

Deurwaarder

Een deurwaarder probeert net als een incassobureau een vordering te verhalen. Een deurwaarder heeft hier echter wat meer mogelijkheden voor. Zo mag de gerechtsdeurwaarder iemand oproepen om voor het gerecht te verschijnen. Ook mag de gerechtsdeurwaarder, na gerechtelijk bevel, overgaan tot boedel- of loonbeslag. Wanneer dat niet werkt mogen de goederen waar beslag op is gelegd verkocht worden. Voor zowel het incassobureau als de deurwaarder geldt dat kosten over het algemeen op de schuldenaar worden verhaald.

Het in de arm nemen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder is niet leuk. Voor u en voor uw klant niet. Toch is dit in sommige gevallen nodig. Probeer dit te voorkomen met de tips die wij u eerder in dit artikel gaven.